Gitte Skov

Italian Election 2013

marts 6, 2013  by gitte  •  Avis/Newspaper Forsider/Frontpages Karikatur/caricature

Weekendavisen, Gitte Skov, Gs, bersani_monti_berluscuoni, the good, the bad and the ugly, den gode, den onde og den grusomme

Tags: