Gitte Skov

    Danish Immigration Service

    marts 8, 2012  by gitte  •  Fagblade/Magazine
    Danmark smider flygtninge og indvandrere ud, pigtrådspragraf, udlændingeregler, difficult for refugees and immigrants to enter Denmark
    Tags: